Diagnoza auto OBD – citirea parametrilor motorului

    În articolul Secretele OBD 2 – totul despre diagnoza auto am explicat pe larg ce presupune standardul de diagnoză auto la bord. În acest articol vom detalia unul din serviciile de diagnoză OBD2 și anume serviciul/modul 1 de citire a parametrilor motorului.

Foto: Dispozitiv de diagnosticare OBD 2 (scantool) – citire parametrii motor

Foto: Dispozitiv de diagnosticare OBD 2 (scantool) – citire parametrii motor

    Scopul servicului/modului 1 al standardului OBD 2 este de a memora parametrii generali ai motorului în cazul apariției unui cod de eroare (DTC) precum și de a permite accesul dispozitivelor de diagnosticare (scantool) la parametrii care influențează emisiile poluante. Acesti parametrii includ valori analogice ale senzorilor, comenzi către sistemele de acționare și stările diferitelor sisteme de control (injecție, EVAP, etc.)

    Standardul OBD 2 definește un număr de 57 de parametrii motor care pot fi citiți cu ajutorul unui dispozitiv de diagnosticare. Cu toate acestea producătorii auto definesc un număr minim de parametrii, între 10 și 30, care pot fi accesibili prin intermediul dispozitivelor de diagnosticare.

    După cum am mai discutat sunt două tipuri de dizpozitive de diagnosticare: 1) de sine stătător (vezi foto mai sus) care pur și simplu se conectează la portul OBD al automobilului și poate fi utilizat direct pentru citirea parametrilor motorului, 2) programe ce rulează pe diverse sisteme de operare (Windows, Android) și care utilizează un adaptor/decodor pentru interpretarea semnalelor venite de la calculatorul de injecție.

Dispozitiv de diagnosticare auto OBD 2 (software PC + adaptor)

Foto: Dispozitiv de diagnosticare auto OBD 2 (software PC + adaptor)

    Avantajul acestui sistem de diagnosticare este dat de posibilitatea de a înregistra și prelucra parametrii motorului disponibili în modul 1 al standardului OBD 2.

    Exemple de parametrii motor cititi cu un scantool OBD 2 (PC):

Motor Diesel

Autoturism Chevrolet Captiva
Motor Diesel
Protocol OBD ISO 15765-4 CAN
Standard OBD EOBD
Parametrii motor standard OBD 2 - serviciu/mod $01
PID Descriere Valoare Unitatea de măsură
0x04 Sarcina motorului calculată 16 %
0x05 Temperatura lichidului de răcire 80 °C
0x0B Presiune absolută aer admisie 94 (0,94) kPa (bar)
0x0C Turație motor 800 rpm
0x0D Viteză automobil 0 km/h
0x0F Temperatură aer admisie 40 °C
0x10 Debit masic aer admisie 12.09.14 g/s
0x11 Poziție absolută clapetă obturator 18 %
0x1F Timpul de la pornirea motorului 00:06:57 h:min:s
0x21 Distanța parcursă de la aprinderea MiL 0 km
0x23 Presiune rampă combustibil 30980 (309,8) kPa (bar)
0x2F Nivel combustibil rezervor 47,5 %
0x30 Numărul de cicluri de încălzire de la ștergerea DTC-urilor 255 #
0x31 Distanța parcursă de la ștergerea DTC-urilor 52611 km
0x33 Presiunea atmosferică 101 (1,01) kPa (bar)
0x42 Tensiune modul de control (calculator injecție) 14.62 V
0x49 Poziție D pedală de accelerație 0 %

Motor Benzină

Autoturism Kia Ceed
Motor Benzină
Protocol OBD ISO 15765-4 CAN
Standard OBD EOBD
Parametrii motor standard OBD 2 - serviciu/mod $01
PID Descriere Valoare Unitatea de măsură
0x03 Starea sistemului de alimentare buclă închisă -
0x04 Sarcina motorului calculată 37 %
0x05 Temperatura lichidului de răcire 84 °C
0x06 Corecție scurtă a injecției -1,6 %
0x07 Corecție lungă a injecției 3,1 %
0x0B Presiune absolută aer admisie 48 (0,48) kPa (bar)
0x0C Turație motor 665 rpm
0x0D Viteză automobil 0 km/h
0x0E Avansul la aprindere cilindrul 1 -1 grade
0x0F Temperatură aer admisie 48 °C
0x11 Poziție absolută clapetă obturator 6 %
0x14 Tensiune sondă lambda 1 banc 1 0,085 V
0x15 Tensiune sondă lambda 2 banc 1 0,47 V
0x1F Timpul de la pornirea motorului 00:06:59 h:min:s
0x21 Distanța parcursă de la aprinderea MiL 0 km
0x2E Comanda purjare sistem EVAP 0 %
0x30 Numărul de cicluri de încălzire de la ștergerea DTC-urilor 255 #
0x31 Distanța parcursă de la ștergerea DTC-urilor 16348 km
0x3C Temperatură catalizator senzor 1 banc 1 436 °C
0x43 Sarcina motorului absolută 31,4 %
0x44 Raport amestec stoichiometric (lambda) 0,999 -
0x45 Poziția relativă a clapetei obturatoare 0 %
0x46 Temperatură aer ambiant 20 °C

    Fiecare parametru are un identificator unic în format hexadecimal (PID). Viteza de citire a parametrilor depinde de protocolul utilizat de diagnoza OBD 2. Daca se utilizează protocolul CAN se pot citi în jur de 55 parametrii pe secundă. Daca protocolul este KWP se pot citi în jur de 7 parametrii pe secundă. Detalii despre protocoalele de comunicație puteți citi în articolul Secretele OBD 2 – totul despre diagnoza auto.

    Producatorii auto sunt obligați să transmită un număr minim de parametrii ai motorului către un dispozitiv de diagnosticare OBD 2. Acești parametrii sunt:

  • Turația motorului
  • Temperatura lichidului de racire
  • Viteza automobilului
  • Presiunea combustibilului din rampă (diesel)
  • Sarcina calculată a motorului

    Pe lângă acești parametrii fiecare constructor poate decide dacă mai adaugă informații adiționale sau nu.

    Acești parametrii mai sunt utilizați pentru a memora informații despre starea motorului (freeze frame) în cazul aparitiei unui defect (DTC). În plus pot furniza informații obiective pentru a putea diagnostica o eventuala funcționare defectuoasă a motorului sau pentru a citi istoricul motorului.

    De exemplu parametrul cu identificatorul (0x31) ne informează cați km au fost parcurși de la ultima ștergere a unui cod de defect (DTC). Informația poate fi utilă la achiziționarea unui automobil utilizat, pentru a verifica veridicitatea rulajului afișat în bordul automobilului.

    Parametrii fizici ai motorului (presiune, debit de aer, presiune combustibil) pot fi inregistrați și apoi reprezentați grafic pentru o mai bună înțelegerea a funcționării motorului, atât în regim de funcționare normală dar mai ales în cazul funcționării defectuoase.

Diagnoza auto OBD 2 - variația turației motorului în timp

Foto: Diagnoza auto OBD 2 - variația turației motorului în timp (diesel)

Diagnoza auto OBD 2 - variația presiunii aerului de admisie în timp

Foto: Diagnoza auto OBD 2 - variația presiunii aerului de admisie în timp (diesel)

Diagnoza auto OBD 2 - variația debitului masic al aerului de admisie în timp

Foto: Diagnoza auto OBD 2 - variația debitului masic al aerului de admisie în timp (diesel)

Diagnoza auto OBD 2 - variația presiunii combustibilului în rampă în timp (diesel)

Foto: Diagnoza auto OBD 2 - variația presiunii combustibilului din rampă în timp (diesel)

    De asemnea se poate reprezenta grafic variatia unui parametru motor în funcție de alt parametru motor. De exemplu se poate analiza variația presiunii și a debitului aerului în colectorul de admisie în funcție de turație sau variația presiunii combustibilului din rampă (diesel) în funcție de turația motorului.

    Mai mult, de exemplu, prin încercări repetate, la diferite poziții ale pedalei de accelerație, se poate reprezenta grafic presiunea de supraalimentare în funcție de sarcină și turația motorului. Acestă informație poate fi utilă în cazul în care se face un chip-tuning al unui motor turbo supraalimentat și dorim să vedem în ce mod s-a modificat presiunea de supraalimentare.

Diagnoza auto OBD 2 - variația presiunii aerului de admisie în funcție de turația motorului

Foto: Diagnoza auto OBD 2 - variația presiunii aerului de admisie în funcție de turația motorului (diesel turbo supraalimentat)

Diagnoza auto OBD 2 - variația debitului masic al aerului din admisie în funcție de turația motorului (diesel turbo supraalimentat)

Foto: Diagnoza auto OBD 2 - variația debitului masic al aerului din admisie în funcție de turația motorului (diesel turbo supraalimentat)

Diagnoza auto OBD 2 - variația presiunii combustibilului din rampă în funcție de turația motorului (diesel turbo supraalimentat)

Foto: Diagnoza auto OBD 2 - variația presiunii combustibilului din rampă în funcție de turația motorului (diesel turbo supraalimentat)

    Cu ajutorul acestor parametrii ai motorului se poate diagnostica sistemul de alimentare cu combustibil (benzină), se poate calcula consumul de combustibil si se pot determina performanțele dinamice ale automobilului. Despre fiecare subiect în parte, în detaliu, vom discuta în articolele viitoare.

Pentru a comenta articolul trebuie să vă înregistrați!

Comentarii

Login

Logo motorul anului