Sistemele și componentele motorului diagnosticate de OBD 2 (1)

    Un automobil care este certificat OBD 2 conține în calculatoarele de control (injecție, transmisie, șasiu, habitaclu, etc.) rutine și algoritmi software care verifică și diagnostichează diferitele sisteme și componente ale automobilului.

    În cazul unui motor sau a transmisie, testele și diagnoza OBD 2 efectuate asupra componentelor au rolul de a detecta defectele care pot influența, direct sau indirect, emisiile poluante ale automobilului.

    De exemplu, în cazul în care supapa EGR rămâne blocată pe poziția închis, gazele arse nu mai pot fi recirculate iar emisiile de NOx vor crește (impact direct asupra emisiilor poluante). Din acest motiv,  funcționarea supapei EGR este diagnosticată de OBD 2. De asemenea, la o cutie de viteze automată, dacă supapa care acționează ambreiajul de blocare a hidrotransformatorului nu mai funcționează, pierderile din transmisie vor fi tot timpul mai mari, deci consumul și emisiile motorului vor crește (impact indirect). La fel, componentele transmisiei, care pot afecta emisiile motorului, sunt diagnoze OBD 2.

    Sistemele și componentele motorului, monitorizate OBD 2, nu sunt diagnosticate în același timp. În funcție de tipul sistemului, algoritmii de diagnoză sunt activați independent, în condiții specifice de funcționare ale motorului cu ardere internă.

    Pentru un motor termic, standardul OBD 2 impune efectuarea următoarelor diagnoze:

Observație: Sistemele AC, PCV și termostatul sunt prevederi noi ale standardului OBD 2. Nu toate automobilele omologate OBD 2 conțin aceste diagnoze. AC-ul trebuie diagnosticat OBD 2 doar dacă utilizează freon (R-12) ca agent frigorific.

Clasificarea diagnozelor OBD 2

    Standardul OBD 2 definește două tipuri de diagnoze: continue (electrice și funcționale) și discontinue (funcționale). Tabelul de mai jos explica tipurile de diagnoze OBD 2, componentele la care se aplica și condițiile în care sunt efectuate:

Tipul diagnozei OBD 2 Condiții de efectuare Exemple de sisteme diagnosticate
diagnoza continuă, electrică din momentul alimentarii componentelor electrice cu energie pana la oprirea motorului
 • senzori
 • solenoizi
 • motoarele electrice
diagnoza continuă, funcțională din momentul îndeplinirii condițiilor de test, până la oprirea motorului
 • detecția rateurilor de combustie
 • corecția injecție de combustibil
 • anumiți senzori și actuatoare
diagnoza discontinuă, funcțională

din momentul îndeplinirii condițiilor de test, o singură data pe ciclul de conducere

 • eficiența catalizatorului

Diagnoza rateurilor de combustie

    Arderea amestecului aer-combustibil în afara cilindrilor poate avea efecte distructive asupra catalizatorului pe trei căi. Un rateu al combustiei înseamnă că arderea în cilindru nu a avut loc sau a fost incompletă. În aceste cazuri catalizatorul poate fi ars sau nu va reuși sa trateze complet gazele de evacuare datorită excesului de hidrocarburi.

    Sursa rateurilor de combustie o reprezintă sistemul de aprindere defectuos (bobine de inducție, bujii) sau calitatea slabă a combustibilului. Oricare ar fi sursa rateurilor de combustie, detecția acestora va aprinde martorul MiL din bordul automobilului.

Bujii defecte

Foto: Bujii defecte
Sursa: blog.kjmotorsports.com

    Pentru a putea diagnostica rateurile de combustiei, în general, următoarele condiții trebuie îndeplinite:

 • senzorii de presiune/masă aer admisie, temperatură motor, viteză automobil și turație motor trebuie să funcționeze corect
 • turația motorului trebuie să fie între anumite limite (ex. 700 și 4000 rot/min)
 • temperatura motorul să fie între anumite limite (ex. -5 și 90 °C)
 • viteza automobilului între anumite limite

    În cazul în care unul din senzorii necesari efectuării diagnozei este defect (cod DTC prezent), diagnosticarea rateurilor de combustie nu se mai efectuează.

Codurile OBD 2 în cazul detecției rateurilor de combustie

Cod Descriere Locație
P0300 Rateu de combustie detectat – cilindru aleator/multiplu -
P0301 Rateu de combustie detectat la cilindrul 1 -
P0302 Rateu de combustie detectat la cilindrul 2 -
P0303 Rateu de combustie detectat la cilindrul 3 -
P0304 Rateu de combustie detectat la cilindrul 4 -
P0305 Rateu de combustie detectat la cilindrul 5 -
P0306 Rateu de combustie detectat la cilindrul 6 -
P0307 Rateu de combustie detectat la cilindrul 7 -
P0308 Rateu de combustie detectat la cilindrul 8 -
P0309 Rateu de combustie detectat la cilindrul 9 -
P0310 Rateu de combustie detectat la cilindrul 10 -
P0311 Rateu de combustie detectat la cilindrul 11 -
P0312 Rateu de combustie detectat la cilindrul 12 -
P0313 Rateu de combustie detectat cu nivel scăzut de combustibil -
P0314 Rateu de combustie detectat la un cilindru (nespecificat) -
P0316 Rateu de combustie detectat la pornirea motorului (primele 1000 de rotații) -
P0363 Rateu de combustie detectat – alimentarea cu combustibil întreruptă -

Diagnoza corecției injecției de combustibil

    Pentru a asigura funcționarea la randament maxim a catalizatorului pe trei căi, motorul trebuie să funcționeze cu amestec stoichiometric. Pe baza semnalelor primite de la sonda lambda, calculatorul de injecție aplică corecții asupra cantității de combustibil injectată.

    Algoritmii de control din calculatorul de injecție utilizează două corecții numite:

 • corecție a combustibilului de scurtă durată (SHRTFT)
 • corecție a combustibilului de lungă durată (LONGFT)

    Cele două corecții sunt utilizate pentru ajustarea cantității de combustibil injectată în cilindri în scopul obținerii combustiei optime (stoichiometrice). Pe baza acestor corecții, calculatorul de injecție ajustează parametrii de injecție pentru a se adapta fiecărui motor în parte, cu alte cuvinte sistemul de injecție se adaptează la motor.

    Corecțiile de scurtă durată reprezintă corecțiile instantanee, pe fiecare ciclu de combustie. Corecțiile de lungă durată sunt calculate pe mai multe cicluri de conducere și reprezintă deviația sistemului de injecție sau de admisie aer de la parametrii nominali.

Injectoare benzină Multec 3.5

Foto: Injectoare benzină Multec 3.5
Sursa: Delphi

    Ambele valori sunt calculate în procente (%) de combustibil adăugat sau scos față de valoarea calculată în funcție de cantitatea de aer admis. De exemplu dacă SHRTFT = 15% înseamnă că, față de valoarea calculată în funcție de masa de aer admis, s-a aplicat o corecție de 15% asupra cantității de combustibil injectată. Cele două corecții pot avea valori între -100% (amestec sărac) și 99.22% (amestec bogat).

    De obicei dacă corecția pe termen lung LONGFT este sub -35% sau peste 35% calculatorul de injecție ridică un cod de eroare deoarece se consideră că componentele sistemul de injecție sau cele ale circuitului de admisie aer prezintă defecte.

Observație: Cele două corecții se aplică doar motoarelor pe benzină și se pot vizualiza cu ajutorul unui scantool, prin intermediul serviciului $01.

Codurile OBD 2 în cazul deviației corecției injecției de combustibil

Cod Descriere Locație
P0170 Corecție cantitate combustibil injectată Banc 1
P0171 Amestecul prea sărac Banc 1
P0172 Amestecul prea bogat Banc 1
P0173 Corecție cantitate combustibil injectată Banc 2
P0174 Amestecul prea sărac Banc 2
P0175 Amestecul prea bogat Banc 2
P2096 Corecție cantitate combustibil injectată – amestec post-catalizator prea sărac Banc 1
P2097 Corecție cantitate combustibil injectată – amestec post-catalizator prea bogat Banc 1
P2098 Corecție cantitate combustibil injectată – amestec post-catalizator prea sărac Banc 2
P2099 Corecție cantitate combustibil injectată – amestec post-catalizator prea bogat Banc 2

Diagnoza componentelor electrice

    Componentele electrice (senzorii, solenoizii și motoarele) sunt conectate cu calculatorul de injecție fie ca intrări (semnale primite de la senzori) fie ca ieșiri (comenzi către actuatorii electrici). Toate aceste componente sunt diagnosticate din punct de vedere electric. Calculatorul de injecție poate detecta dacă o componentă electrică are defect de tipul:

 • circuit deschis
 • scurt-circuit la masă
 • scurt-circuit la baterie

    Pe lângă aceste diagnoze electrice, asupra anumitor senzori și actuatoare se efectuează și diagnoze de plauzibilitate (diagnoze funcționale). Acestea presupun compararea semnalului primit de la un anumit senzor cu parametrii similari în scopul validării informației acestuia. De exemplu, temperatura exterioară este de 25 °C iar motorul funcționează de peste 10 minute. Dacă senzorul de temperatură aer admisie raportează 35 °C iar senzorul de temperatură motor doar 23 °C, în acest caz calculatorul de injecție va ridica un cod de eroare pentru senzorul de temperatură motor deoarece informațiile primite de la acesta nu sunt coerente (plauzibile) ce cele de la senzorii de temperatură aer.

Componente uzuale diagnosticate electric, continuu:
- intrări în calculatorul de injecție:

- ieșiri din calculatorul de injecție

    Motoarele moderne sunt controlate și monitorizate de calculatoare de injecție performante cu algoritmi complecși de diagnosticare. Scopul este de a detecta toate componentele defecte care pot influența emisiile poluante ale motorului. La fiecare defect de acest tip conducătorul auto va fi informat prin aprinderea martorului MiL din bordul automobilului, pentru ca acesta să poată remedia în cel mai scut timp posibil defectul apărut.

Atenție! Orice încercare de eliminare a componentelor (EGR, filtru de particule) sau a senzorilor, fără modificarea parametrilor din calculatorul de injecție va rezulta în aprinderea martorului MiL și de cele mai multe ori la reducerea performanțelor motorului!

    Monitorizarea și diagnosticarea celorlalte sistemelor vor fi explicate pe larg într-un articol viitor.

Pentru a comenta articolul trebuie să vă înregistrați!

Comentarii

Livos
Marți, 03 Mai 2016 Votează 5 / 5Votează 5 / 5Votează 5 / 5Votează 5 / 5Votează 5 / 5
Felicitari pentru site ! Totul detaliat si sa poata intelege oricine.

Raportează comentariul
Alexandru2501
Duminică, 15 Februarie 2015 Votează 5 / 5Votează 5 / 5Votează 5 / 5Votează 5 / 5Votează 5 / 5
Alexandru2501
Duminică, 15 Februarie 2015 Votează 5 / 5Votează 5 / 5Votează 5 / 5Votează 5 / 5Votează 5 / 5
Introduction
Luni, 17 Martie 2014 Votează 5 / 5Votează 5 / 5Votează 5 / 5Votează 5 / 5Votează 5 / 5
Radu
Miercuri, 25 Septembrie 2013
Un site facut cu professionalism.Nota 10.

Raportează comentariul

Login

Logo motorul anului