Diagnosticarea și defectele turbocompresoarelor

    Turbocompresoarele ce echipează automobilele moderne sunt proiectate să funcționeze pe toată durata de viață a motoarelor. Acestea nu necesită o întreținere specială iar mentenanța presupune câteva verificări de bază.

Turbocompresor cu geometrie variabilă și senzor de turație

Foto: Turbocompresor cu geometrie variabilă și senzor de turație
Sursa: Holset

 1. conectorul senzorului de turație
 2. carcasa turbinei
 3. senzorul de turație
 4. caracsa compresorului
 5. compresorul
 6. actuatorul pneumatic al geometriei turbinei
 7. carcasa axului turbocompresorului
 8. pârghie de acționare geometrie turbină
 9. tijă de acționare geometrie turbină
 10. coroana palelor secțiunii de curgere a gazelor arse
 11. turbina
 12. axul turbocompresorului

    Pentru a asigura buna funcționare a unui motor turbo pe toată durata de viață a acestuia trebuie să ne asigurăm că:

 • uleiul și filtrul de ulei este schimbat la intervalele prevăzute în manualul de întreținere
 • presiunea uleiului este menținută între limitele normale
 • filtrul de aer este  schimbat la intervalele prevăzute în manualul de întreținere

Care sunt cauzele defectării unui tubocompresor?

    Aproximativ 90% din defectele unui turbocompresor se datorează următoarelor cauze:

 • pătrunderea de corpuri străine în turbină sau compresor
 • ulei cu impurități
 • nivel de ulei necorespunzător (cu impact asupra presiunii uleiului)
 • temperaturi mult prea ridicate ale gazelor de evacuare (datorită unui defect al sistemului de injecție sau aprindere)
 • funcționarea la turații extreme

    Toate aceste cauze pot fi prevenite dacă motorul este întreținut regulamentar având toate reviziile și inspecțiile tehnice la zi.

Efectele defectării turbocompresorului asupra motorului

    În cazul în care motorul nu funcționează corespunzător turbocompresorul este unul dintre „suspecți”. Înainte de a ne apuca să verificăm turbocompresorul trebuie să ne asigurăm că celelalte sisteme ale motorului, care pot fi cauze ale defectului, funcționează corect:

 • circuitul de aer (conducte, filtru) este curat
 • motorul are compresie
 • sistemul de injecție funcționează corespunzător

    Un turbocompresor care funcționează defectuos produce următoarele simptome ale motorului:

Simptom motor Posibile cauze de defect
Fum negru – presiune de supraalimentare insuficientă
 • impurități în compresor sau în sistemul de răcire a aerului comprimat
 • pierderi de presiune ale aerului comprimat
 • pierderi de gaze de evacuare înainte de turbină
 • depuneri pe galeria de evacuare înainte de turbină
Consum exagerat de ulei – pierderi de ulei prin turbocompresor
 • circuitul de ungere cu ulei al turbocompresorului colmatat
 • rulmenții tubocompresorului defecți
 • pierderi de ulei în lagărele turbocompresorului
Zgomot în zona turbocompresorului
 • pierderi de presiune aer după compresor
 • pierderi de gaze arse înainte de turbină
 • corpuri străine în compresor sau turbină
 • presiune insuficientă de ulei
 • defect al lagărelor de alunecare sau a rulmenților

Tipuri de defecte ale turbocompresorului

    Funcționarea necorespunzătoare a turbocompresorului poate fi rezultatul unui defect de natură mecanică sau de natură electrică.

    Din categoria defectelor mecanice putem identifica:

Contaminarea uleiului cu impurități

    Uleiul dacă conține impurități poate conduce la uzură abrazivă a bucșelor de frecare sau a axului turbocompresorului. Particulele fine, invizibile ochiului, conduc la o uzură a bucșelor, marginilor drepte fiind netezite. Particulele cu diametru mai mare produc uzuri pronunțate, canale, în bucșă sau axul turbocompresorului.

Uzura bucșei cu particule fine din ulei

Foto: Uzura bucșei cu particule fine din ulei
Sursa: Garrett

Uzura bucșei cu particule mari din ulei

Foto: Uzura bucșei cu particule mari din ulei
Sursa: Garrett

Uzura axului turbocompresorului datorită contaminării uleiului

Foto: Uzura axului turbocompresorului datorită contaminării uleiului
Sursa: Garrett

Lubrifierea necorespunzătoare cu ulei

    Ungerea necorespunzătoare cu ulei poate fi rezultatul debitului insuficient de ulei (blocarea canalelor de curgere) sau a contaminării chimice a uleiului (pierderea proprietăților de lubrifiere). În ambele cazuri axul turbinei nu este lubrifiat corespunzător (frecări mai mari deci temperaturi extreme), ceea ce conduce deteriorarea acestuia.

Deteriorarea axului turbocompresorului datorită lubrifierii insuficiente

Foto: Deteriorarea axului turbocompresorului datorită lubrifierii insuficiente
Sursa: Garrett

Funcționarea la regimuri extreme

    În cazul în care turbocompresorul se rotește la turații extreme (ex. defect al supapei de descărcare, wastegate) axul și turbina pot suferi defecte severe. Turațiile extreme implică temperaturi extreme care pot conduce la arderea uleiului și deci la lubrifiere necorespunzătoare. De asemenea turațiile extreme solicită turbina și compresorul foarte multe din punct de vedere mecanic, rezultatul fiind dezintegrarea acestora.

Dezintegrarea turbine ca urmare a turațiilor extreme de funcționare

Foto: Dezintegrarea turbine ca urmare a turațiilor extreme de funcționare
Sursa: Garrett

Dezintegrarea severă a turbinei ca urmare a funcționării la turații extreme

Foto: Dezintegrarea severă a turbinei ca urmare a funcționării la turații extreme
Sursa: Garrett

Lubrifierea necorespunzătoare a axului turbocompresorului ca urmare a arderii uleiului

Foto: Lubrifierea necorespunzătoare a axului turbocompresorului ca urmare a arderii uleiului
Sursa: Garrett

Pătrunderea de obiecte/particule solide în turbocompresor

    Contactul particulelor solide cu turbocompresorului are urmări grave asupra acestuia datorită regimurilor de turație ridicate la care funcționează. Nisipul, dacă pătrunde în compresor, are efect de eroziune asupra acestuia. De asemenea chiar și materialele moi (textile, hârtie) pot conduce la deteriorarea compresorului dacă intră în contact cu acesta. Desprinderea ruginei sau a depunerilor de particule din galeria de evacuare poate de asemenea conduce la distrugerea turbinei.

Deteriorarea compresorului ca urmare a contactului cu particule solide

Foto: Deteriorarea compresorului ca urmare a contactului cu particule solide
Sursa: Garrett

Deteriorarea compresorului ca urmare a contactului cu particule solide

Foto: Deteriorarea compresorului ca urmare a contactului cu particule solide
Sursa: Garrett

Deteriorarea compresorului ca urmare a contactului cu obiecte moi (textile, hârtie)

Foto: Deteriorarea compresorului ca urmare a contactului cu obiecte moi (textile, hârtie)
Sursa: Garrett

Deterioarea turbinei ca urmare a contactului cu rugina sau depunerile din galeria de evacuare

Foto: Deterioarea turbinei ca urmare a contactului cu rugina sau depunerile din galeria de evacuare
Sursa: Garrett

Codurile OBD ale sistemului de supraalimentare (defecte electrice)

    Datorită faptului că un defect al turbocompresorului sau al compresorului mecanic poate avea impact asupra creșterii emisiilor poluante, acestea intră sub incidența OBD. Componentele electrice, electronice ale unui sistem de supraalimentare cu turbocompresor sunt:

 • supapa de descărcare a aerului comprimat (blow off, pop off valve)
 • supapa de descărcare a gazelor de evacuare (wastegate)
 • actuatorul geometriei turbinei (poate avea și senzor de poziție)
 • senzorul de turație a axului turbocompresorului

    Pentru fiecare componentă electrică standardul OBD definește coduri de eroare, pentru o mai bună diagnosticare a unui posibil defect.

Codul Descriere Locație
P0033 Turbocompresor/compresor mecanic – circuitul de control la supapei de descărcare aer comprimat (blow off, pop off) -
P0034 Turbocompresor/compresor mecanic – circuitul de control la supapei de descărcare aer comprimat (blow off, pop off) – semnal sub limita minimă -
P0035 Turbocompresor/compresor mecanic – circuitul de control la supapei de descărcare aer comprimat (blow off, pop off) – semnal peste limita maximă -
P0039 Turbocompresor/compresor mecanic – circuitul de control la supapei de descărcare aer comprimat (blow off, pop off) – semnal în afara limitelor -
P0045 Turbocompresor/compresor mecanic – solenoidul de control 'A' a presiunii aerului comprimat – circuit deschis -
P0046 Turbocompresor/compresor mecanic – solenoidul de control 'A' a presiunii aerului comprimat – semnal în afara limitelor -
P0047 Turbocompresor/compresor mecanic – solenoidul de control 'A' a presiunii aerului comprimat – semnal sub limita minimă -
P0048 Turbocompresor/compresor mecanic – solenoidul de control 'A' a presiunii aerului comprimat – semnal peste limita maximă -
P0049 Turbocompresor/compresor mecanic – turația turbine peste limite -
P004A Turbocompresor/compresor mecanic – solenoidul de control 'B' a presiunii aerului comprimat – circuit deschis -
P004B Turbocompresor/compresor mecanic – solenoidul de control 'B' a presiunii aerului comprimat – semnal în afara limitelor -
P004C Turbocompresor/compresor mecanic – solenoidul de control 'B' a presiunii aerului comprimat – semnal sub limita minimă -
P004D Turbocompresor/compresor mecanic – solenoidul de control 'B' a presiunii aerului comprimat – semnal peste limita maximă -
P004E Turbocompresor/compresor mecanic – solenoidul de control 'A' a presiunii aerului comprimat – semnal discontinuu/incoerent -
P004F Turbocompresor/compresor mecanic – solenoidul de control 'B' a presiunii aerului comprimat – semnal discontinuu/incoerent -
P012A Turbocompresor/compresor mecanic – circuitul senzorului de presiune aer admisie -
P012B Turbocompresor/compresor mecanic – circuitul senzorului de presiune aer admisie – semnal în afara limitelor -
P012C Turbocompresor/compresor mecanic – circuitul senzorului de presiune aer admisie – semnal sub limita minimă -
P012D Turbocompresor/compresor mecanic – circuitul senzorului de presiune aer admisie – semnal peste limita maximă -
P012E Turbocompresor/compresor mecanic – circuitul senzorului de presiune aer admisie – semnal discontinuu/incoerent -
P0234 Turbocompresor/compresor mecanic – suprapresiune -
P0235 Turbocompresor/compresor mecanic – circuitul 'A' al senzorului de presiune aer comprimat -
P0236 Turbocompresor/compresor mecanic – circuitul 'A' al senzorului de presiune aer comprimat – semnal în afara limitelor -
P0237 Turbocompresor/compresor mecanic – circuitul 'A' al senzorului de presiune aer comprimat – semnal sub limita minimă -
P0238 Turbocompresor/compresor mecanic – circuitul 'A' al senzorului de presiune aer comprimat – semnal peste limita maximă -
P0239 Turbocompresor/compresor mecanic – circuitul 'B' al senzorului de presiune aer comprimat -
P0240 Turbocompresor/compresor mecanic – circuitul 'B' al senzorului de presiune aer comprimat – semnal în afara limitelor -
P0241 Turbocompresor/compresor mecanic – circuitul 'B' al senzorului de presiune aer comprimat – semnal sub limita minimă -
P0242 Turbocompresor/compresor mecanic – circuitul 'B' al senzorului de presiune aer comprimat – semnal peste limita maximă -
P0243 Turbocompresor/compresor mecanic – solenoidul supapei de descărcare 'A' (wastegate) -
P0244 Turbocompresor/compresor mecanic – solenoidul supapei de descărcare 'A' (wastegate) – semnal în afara limitelor -
P0245 Turbocompresor/compresor mecanic – solenoidul supapei de descărcare 'A' (wastegate) – semnal sub limita minimă -
P0246 Turbocompresor/compresor mecanic – solenoidul supapei de descărcare 'A' (wastegate) – semnal peste limita maximă -
P0247 Turbocompresor/compresor mecanic – solenoidul supapei de descărcare 'B' (wastegate) -
P0248 Turbocompresor/compresor mecanic – solenoidul supapei de descărcare 'B' (wastegate) – semnal în afara limitelor -
P0249 Turbocompresor/compresor mecanic – solenoidul supapei de descărcare 'B' (wastegate) – semnal sub limita minimă -
P0250 Turbocompresor/compresor mecanic – solenoidul supapei de descărcare 'B' (wastegate) – semnal peste limita maximă -
P0299 Turbocompresor/compresor mecanic – subpresiune -
P2261 Turbocompresor/compresor mecanic – defect mecanic al supapei de descărcare aer comprimat (blow off, pop off) -
P2262 Turbocompresor/compresor mecanic – presiunea de supraalimentare nu este detectată – defect mecanic -
P2263 Turbocompresor/compresor mecanic – performața sistemului de supraalimentare -
P2562 Circuitul 'A' al senzorului de poziție al turbocompresorului -
P2563 Circuitul 'A' al senzorului de poziție al turbocompresorului – semnal în afara limitelor -
P2564 Circuitul 'A' al senzorului de poziție al turbocompresorului – semnal sub limita minimă -
P2565 Circuitul 'A' al senzorului de poziție al turbocompresorului – semnal peste limita maximă -
P2566 Circuitul 'A' al senzorului de poziție al turbocompresorului – semnal discontinuu/incoerent -
P2578 Circuitul senzorului de turație al turbocompresorului -
P2579 Circuitul senzorului de turație al turbocompresorului – semnal în afara limitelor -
P2580 Circuitul senzorului de turație al turbocompresorului – semnal sub limita minimă -
P2581 Circuitul senzorului de turație al turbocompresorului – semnal peste limita maximă -
P2582 Circuitul senzorului de turație al turbocompresorului – semnal discontinuu/incoerent -
P2586 Circuitul 'B' al senzorului de poziție al turbocompresorului -
P2587 Circuitul 'B' al senzorului de poziție al turbocompresorului – semnal în afara limitelor -
P2588 Circuitul 'B' al senzorului de poziție al turbocompresorului – semnal sub limita minimă -
P2589 Circuitul 'B' al senzorului de poziție al turbocompresorului – semnal peste limita maximă -
P2590 Circuitul 'B' al senzorului de poziție al turbocompresorului – semnal discontinuu/incoerent -

Pentru a comenta articolul trebuie să vă înregistrați!

Comentarii

Login

Logo motorul anului